Административни услуги

Декларация за лични данни

Преместване на ученици в държавни и общински училища

Заявление за преместване

Прием на деца в I клас

Заявление за прием в I клас

Прием на ученици в V кл

Процедура за издаване на дубликат

Заявление за издаване на дубликат

Заповед за признаване или отказ на завършен период или  клас за класовете от I до VI в чужда държава

Заявление за признаване на завършен клас

Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Заявление за валидиране на компетентности