Активни процедури

Заповед за откриване процедура за избиране на заявител/доставчик на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема“Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“

Обявление за набиране на  предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“