Активни процедури

Заповед за откриване процедура за избиране на заявител/доставчик на продуктите по Схема „Училищен плод“ и Схема“Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод“

Обявление за набиране на  предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко“