Български език и литература I клас

Учениците от първите класове в часовете по ПБО на тема: „Пътят на книгата“.

Учениците от първите класове в часовете по ПБО на тема: ,,Как и къде живеят животните в града “ представиха направеното от тях. Увлекателно всеки клас разказа за своите проекти.

Iа направиха няколко различни къщички за бездомни котки и къщички за птички, изработени от кашони, стари тениски и големи и малки пластмасови шишета.

Iб клас решиха да изработят къщички за птички. Изработиха много къщички, които направиха от кутии от мляко или натурален сок . За да ги украсят използваха цветни листи, природни материали- листа.

Iв клас изработиха къща за кучета и две хранилки за птиците, които не са отлетели на юг и зимуват тук.

За презентацията е нужен JavaScript.

Учениците от  първите класове в часовете по ПБО на тема: ,,Нашето училище – чисто и уютно“ представиха направеното от тях. Увлекателно и полезно всеки  клас разказа за своите проекти.

Iа клас направиха няколко различни видове кошчета за отпадъци, изработени от кашони. Едните са кошчета за разделно събиране на отпадъци, други бяха направени като ,,Чудовища“ и такива, които се отварят по интересен начин. Нарисуваха и табели, които показват, че отпадъците трябва да се изхвърлят в коша.

Iб клас изработиха две кошчета за разделно събиране на отпадъците. Едното кошче е от кашон, облепено със синьо гланцово блокче и с крачета от пластмасови капачки – то служи за изхвърлянето на хартия. Другото кошче е жълто – за пластмаса.

Iв клас изработиха кошчета за батерии от жълт картон. Кошчета са като момиченце украсено с розова панделка и момченце със синя панделка. Също така направиха и  табло ,,Как да събираме разделно отпадъците си“.

За презентацията е нужен JavaScript.