Български език

Учениците показаха пред съучениците си и гостите знанията си за създаване на стих, по метода на Синкуей. Показаха и подобрения в краснописа си и се забавляваха с Kahoot.