Бюджет

2020

Бюджет 2020г.

Отчет за първото тримесечие на 2020г.

2019

Бюджет 2019г.

Отчет за първото тримесечие на 2019г.

Отчет за второто тримесечие на 2019г.

Отчет за третото тримесечие на 2019 г.

Отчет за четвъртото тримесечие на 2019г.

 

2018

Бюджет за 2018 г.
Отчет за първото тримесечие на 2018 г.
Отчет за второто тримесечие на 2018 г.
Отчет за третото тримесечие на 2018 г.
Отчет за четвъртото тримесечие на 2018г.

2017

Бюджет за 2017 г.
Отчет за първото тримесечие на 2017 г.
Отчет за второто тримесечие на 2017 г.
Отчет за третото тримесечие на 2017 г.
Отчет за четвъртото тримесечие на 2017 г.

2016

Бюджет за 2016 г.
Отчет за първото тримесечие на 2016 г.
Отчет за второто тримесечие на 2016 г.
Отчет за третото тримесечие на 2016 г.
Отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

2015

Бюджет за 2015 г.