Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Ваканции и неучебни дни 2019/2020