График учебно време

Заповед на министъра на образованието за графика на учебния процес през 2017/2018 учебна година

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна;

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас

03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

2. Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

3. Начало на втория учебен срок:

07.02.2018 г.          I – XII клас

4. Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г.          XII клас (13 учебни седмици)

15.05.2018 г.          XII клас (13 учебни седмици)

01.06.2018 г.         I – IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2018 г.        V – VII клас (16 учебни седмици)

29.06.2018 г.        VIII – XI клас (18 учебни седмици)

29.06.2018 г.       V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортните училища)