Графици

График за провеждане на олимпиади
Предмет Дата Час Кабинет
Знам и мога 25.01.2020г. 09:00ч. 13
Български език и литература 11.12.2019г. 13:30ч. 13,14
Математика 14.12.2019г. 09:00ч. 8,9,11
Физика и астромия 10.01.2020г. 13:30ч. 13
История и цивилизации 15.01.2020г. 13:30ч. 13
География и икономика 17.01.2020г. 13:30ч. 13
Химия и опазване на околната среда 20.01.2020г. 14:30ч. 13
Биология и здравно образование 29.01.2020г. 13:30ч. 13