Дарители

За презентацията е нужен JavaScript.Дарител на годината:

 1. Христо Василев Станев
 2. Радостина Колева
 3. Георги Стефанов Топалов
 4. ЕТ „Жажда – Ж. Кондев“
 5. ЕТ „Нов дом – Х.Н. – Х. Николов“
 6. Фердес Хасанова Алиева
 7. Виолета Йорданова Калайджиева
 8. Милена Катеринова Минчева
 9. Мариана Тодорова Цонева


Дарители през учебната 2012/2013г. чрез участие в Коледния базар:

 1. Родителски колектив на 1 „а“ клас с кл. ръководител – В. Манчева
 2. Родителски колектив на 1″ б“ клас с кл. ръководител – Н. Василева
 3. Родителски колектив на 2 „а“ клас с кл. ръководител – Р. Стоянова
 4. Родителски колектив на 2 „б“ клас с кл. ръководител – Н. Савова
 5. Родителски колектив на 3 „а“ клас с кл. ръководител – Т. Тодоров
 6. Родителски колектив на 3 „б“ клас с кл. ръководител – Р. Бояджиева
 7. Родителски колектив на 4 „а“ клас с кл. ръководител – М. Иванова
 8. Родителски колектив на 4 „б“ клас с кл. ръководител – Г. Яковлиева
 9. Родителски колектив на 5 „а“ клас с кл. ръководител – М. Георгиева