Езикови предизвикателства

На 01.06.2018 година се проведе представителна изява на учениците  от група за преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по български език и литература  „Езикови предизвикателства“/шести  клас/.

Водещият Мария Железчева, ученичка от VII клас, запозна участниците и гостите с регламента на забавната викторина „Буквена математика или математически букви” .

На празника присъстваха :учители, училищен домакин, седмокласници .

Учениците от шести  клас се включиха активно в подготовката на представителната изява, дадоха атрактивни предложения за изработването на презентация , съобразена  с тематиката на изявата.

Идеята да съхраним родния език, да познаваме неговите особености , успешно да прилагаме правоговорните и правописните правилата, да познаваме литературните произведения, ме провокира да подготвя забавна викторина .Учениците,  разделени в два отбора, работиха с упражнения ,разработени чрез платформата „Мозабук”.