Занимания по интереси

 1. Клуб „Спорт и здраве“ – ръководител: В. Кирилова
 2. „Движение за здраве и настроение“ – ръководител: С. Николова
 3. „Сцената е наша“ – ръководител: П. Георгиева
 4. „Компютърно моделиране и роботика“ – ръководител: И. Парушева
 5. „Звездички“ – ръководител: А. Петрова
 6. „В света на игрите“ – ръководител: С. Йорданова
 7. „Математиката е забавна“ – ръководител: Р. Стоянова
 8. „Творческо програмиране“ – ръководител: Й. Добрева
 9. „Движение и здраве“ – ръководител: Д. Балъкчиева
 10. „Цветен калейдоскоп“ – ръководител: К. Шейтанова
 11. „Изкуство с DrawBot“ – ръководител: А. Стоева