За вас, седмокласници

 

  1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

     2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019 – 2020 година

Оценяване на изпитните работи от НВО              17 – 28 юни 2020 г

Обявяване на резултатите от НВО                          до 29 юни 2020 г.

Определяне на квесторите, на учителите консултанти и
на учителите по чужд език за четене на текст      до 11 юни 2020 г.

      3. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием 

               Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13 юли 2020 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране
или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020г.

                        Завърших седми клас, а сега на къде?

                            „Панорама на образованието“

 

Скъпи седмокласници, пред прага сте да изберете накъде да продължите да учите. За да ви приемат в училище, в което желаете, трябва да се явите на Национално външно оценяване.

Ето няколко полезни съвети, които биха ви спестили някои главоболия:

  • Националното външно оценяване е задължително за всички ученици от 7 клас. То е важно, но не е повод за притеснения и стрес. Приемете НВО като един по различен тест или по различно изпитване, част от учебната година. НВО не е страшен ден, от който зависи живота ви, но е важен за бъдещето ви!
  • Вечерта преди да се явите на НВО правете нещо различно от това да преговаряте. Не мислете за НВО, легнете си навреме, за да се наспите пълноценно. Сънят е важен и помага да сме по-концентрирани и полезни в това, което правим.
  • НВО не е първото събитие, нито последното, в живота, което ще ни постави в конкурентна среда. Да се представим добре е важно, но дори това да не се случи, не трябва да мислим, „че сме се провалили”, а трябва да видим какво ни е попречило, за да знаем за следващия път когато сме на изпит и да се представим по-добре.
  • Запомнете, че човек се учи, докато е жив! Няма човек, който да знае и може всичко. Понякога сме сигурни в успеха си, но пак се проваляме. Важното е да помислим за грешките си, за да не ги повтаряме отново!
  • Ако имате въпроси когато се явите на НВО питайте навреме. По-добре да попитате, отколкото да се чудите и търсите отговор на въпроса си, вместо да се съсредоточите върху теста.
  • Използвайте цялото време, което ви е дадено за НВО. Най-важното е да не бързате. Времето е предвидено от експерти и вие имате право да работите до съответния час на приключване на НВО, който е записан на дъската в стаята, в която се провежда НВО.
  • Работете последователно. Постоянното връщане към различни въпроси или задачи ще ви обърка повече, отколкото си мислите.

Запомнете, че всяко събитие в живота има повече от една гледна точка!

За това родители: Не стресирайте излишно своите деца, и вие сте били на тяхно място!

Вие, ученици, не стресирайте своите родители като демонстрирате незаинтересованост спрямо НВО. Поговорете с родителите си и обсъдете всичко, което ви притеснява. Разговаряйте с вашите учители, задавайте въпроси, упражнявайте се!

Успех на предстоящото Национално външно оценяване!

 

Архив