Клуб „Багри“

Децата с голям ентусиазъм участват както в часовете, така и в представителните изяви. Горд и щастливи са от постигнатото нямат търпение до следващият час.

За презентацията е нужен JavaScript.

По време на всички занимания на клуб ,,Багри“, децата са проявявали индивидуалност и творчество, които при декорацията на керамичните съдове особено ярко си личи. Техният ентусиазъм и желание за работа са толкова заразителни, че вдъхновяват всички около себе си.

Ученици и родители заедно изработиха мартенички по проект,,Твоят час“, в група ,,Багри“.

Ученици сътвориха най-дългия гирлянд в клуб ,,Багри“ по проект,,Твоят час“ с помощта на родители и украсиха коридора с красивото си творение, за да създадат още по- празнично настроение за всички!

За презентацията е нужен JavaScript.