Математика IV клас

Учениците от 4 клас представиха проекти по ПБО на тема: Влиянието на човека върху планетата Земя. Всяка група по уникален начин представи свой проект. Разнообразие от презентации, табла, макети бяха представени.
Беше показано както положителното, така и отрицателното влияние на човека върху планетата. От изсичане на горите, избиване на животните, замърсяването на въздуха до създаването на природни паркове, залесяване, борбата на хората против втори лифт в планината Пирин, фабрики за рециклиране и труда и знанието на хората насочени към затварянето на озоновата дупка.

В своята представителна изява на тема „Какъв да стана?“ учениците от 4 „В“ клас представиха професиите, които най-често срещат и харесват,

Проектно Базираното Обучение на учениците от 4 „А” клас им донесе нов поглед за професиите – за тяхната същност и важност. На 08.12.2017 г. се запознахме с отговорната професия – полицай. С помощта на „Детска педагогическа стая” видяхме не леката задачата на работещите в МВР.

Благодарим на „Съдебна палата” – Сливен, които се отзоваха и ни допуснаха в истинска зала. Успяхме да бъдем прокурори, адвокати, съдии. Разбрахме колко е важен всеки един от тях в залата, колко усилия са положили да стигнат до там.

Благодарни сме на Г-жа Чиликова – заместник кмет „Хуманитарни работи”, която успя да отдели време от натоварения си график и да ни разкаже за професията си. Какво е да си в екипа на кмета и какви отговорности имаш. Интерес предизвика и посещението ни в Ритуална зала – Сливен. Там ни представиха красотата и значението на брака.

След толкова задълбочено запознаване с различни професии, пред четвъртокласниците стои задачата да представят каква би била тяхната професия. Желаем им мъдрост в избора им.

Profesii

Учениците от  четвъртите класове в часовете по ПБО на тема: ,,Училище на бъдещето“ представиха направеното от тях. Всеки  клас разказа увлекателно за своите проекти.