I-ви клас

Желаете ли висок старт на вашето дете?

Доверете се на опита ни от нашата 75 годишна история и приемете нашата помощ – така заедно ще постигнем оптималното развитие на индивидуалния потенциал на вашето дете!

Наредба за организация на дейностите в училищното образование

Прием за учебната 2020/2021 година

Заповед план прием за 2020/2021 година

Заявление за прием в I клас за 2020/2021 година

График на комисията за прием първи клас 

Архив