Проктно базирано обучение 2019/2020 учебна година

Проектно базираното обучение в Основно училище „Димитър Петров“ обединява две дейности.

Разгледано в контекста на съвременното образование, проектно базираното обучение е научен подход за преподаване, в чийто център са учениците. Той включва учениците в продължително, задълбочено, съвместно учене, обучаване в изследване на важни въпроси, чрез проучване и сътрудничество, използване на нови технологии, създаване на продукти и споделяне на идеи.