Резултати

Резултати знам и мога
Резултати български език и литература
Резултати математика
Резултати физика и астрономия 

Резултати олимпиада физика областен кръг

Резултати история и цивилизации
Резултати география и икономика
Резултати  химия и опазване на околната среда
Резултати биология и здравно образование
Резултати ключът на музиката