Роден език

На 15.05.2018 г. се проведе публичната изява на учениците от III «в» клас, участващи в група за обучителни затруднения «Роден език» по Български език и литература пред родители. Целта на публичната изява бе участниците в групата да покажат усвоените знания и умения през изминалата учебна година в допълнителните часове по проекта.

По време на работа всички ученици демонстрираха увереност в знанията си като умело представяха и решаваха поставените им задачи. Работиха индивидуално и в екип. В заключителната част доказаха, че имат състезателен дух и желание за победа, включвайки се активно в играта Kahoot.

За презентацията е нужен JavaScript.