Тайните на текста

На 26.04.2018 година в Основно училище „Димитър Петров“ се проведе представителна изява на учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения при усвояване на знания от задължителната подготовка по български език и литература  „Тайните на текста“/пети клас/.

Учениците изработиха предварително атрактивни покани,съобразени с тематиката на изявата, за директора,  учителите  и родителите.

Идеята да опазим родното ни провокираха  да направим празник, свързан с пролетно-летните традиции и обичаи на българина.

На фона на презентацията „Фолклорен календар”, учениците запознаха гостите как празнуваме Великден, Баба Марта, Цветница, Лазаровден и други.Част от децата, облечени в народни носии демонстрираха Лазарски танц под съпровода на песента „Лаленце се люлее”.

Публиката се включи в  разрешаването на забавни задачи, разработени чрез платформата „Мозабук” и в практическа работа, свързана със скоростно изработване на лазарски венец.