Твоят час

Проект „Твоят час“ – Министерство на образованието и науката
Документи:

 

За учебната 2017/2018 година в училището са сформирани 21 групи по:

Обучителни затруднения по Български език и литература

Обучителни затруднения по Матеметика

Дейности по интереси

 

 

Твоят час за учебната 2016/2017 година