Ученически съвет

Цели на Училищния ученически съвет към Основно училище „Димитър Петров“

  • Да засили участието на учениците в организацията на училищния живот
  • Да предостави възможност за изява на всеки ученик
  • Да осигурява полезна информация по :горещи“ въпроси
  • Да създава поле за контакти и нови приятелства
  • Да формира млади лидери

Задачи на Училищния ученически съвет към Основно училище „Димитър Петров“

  • Защита правата на учащите в Основно училище „Димитър Петров“ в съответствие с правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето и човека
  • Наблюдаване изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с Правилника на училището
  • Организиране на вътре- и извън класни занимания и състезания
  • Представяне на учениците пред други институции

Ръководство на Училищния ученически съвет към Основно училище „Димитър Петров“

Председател:                                     Стефания Петкова VI в

Заместник-председател:                Елена Пенкова VI в

Секретар:                                            Даниела Русева VI б