Училищно настоятелство

  1. Даниел Петров
  2. Николина Петкова
  3. Ирина Василева
  4. Цветомира Николова
  5. Ивайло Василев
  6. Жана Урумова
  7. Здравка Казанджиева
  8. Лазарина Качикова
  9. Дарина Димитрова