Училищно настоятелство

  1. Даниел Петров
  2. Николина Куманова Петкова
  3. Ирина Венелинова Василева
  4. Цветомира Николова Николова
  5. Ивайло Веселинов Василев
  6. Жана Йорданова Урумова
  7. Здравка Димитрова Казанджиева
  8. Лазарина Любомирова Качикова
  9. Дарина Пеева Димитрова