Учителски екип

Начален етап

Ани Стоева – Василева – начален учител
Магистър „НУПЧЕ“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, V ПКС

Антонина Петрова – начален учител
„ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Антония Андонова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Валя Узунова – старши начален учител
Бакалавър „ПНУП“, „Бурски Свободен Университет“

Велина Тенева – начален учител                                                                                         Бакалавър „ПНУП“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Виолета Илчева – начален учител
Магистър „ПНУП“, „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас

Виолета Георгиева – начален учител
Магистър „Педагогика“, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Магистър „НУП с ИКТ“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Евгения Георгиева – начален учител
Бакалавър „НУП и чужд език“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Йорданка Добрева – старши начален учител
Магистър „ПУП“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, V ПКС
Магистър „НУП с ИКТ“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Катерина Петрова – начален учител
Бакалавър „НУПРЕ“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Кина Тодорова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Людмила Михова – старши учител чужд език
Магистър „Чужд език“, „ЛДУ“ – град Рига

Мария Цакова – начален учител
Магистър „Биология“, СУ „Климент Охридски“
„НУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Марияна Железчева – начален учител                                                                                Магистър „ПНУП“ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Милена Вачкова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“                                                          Магистър „Съвременни образователни технологии“                                                      ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Милена Петрова – начален учител
Бакалавър „НУП“, ШУ „Константин Преславски“

Недка Савова – старши начален учител
Магистър „НУП“ – ПУ “ П. Хилендарски“, V ПКС

Недялка Крусева – начален учител                                                                                            Магистър „НУП“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Нели Василева – старши начален учител
Бакалавър „ПНУП“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Недялка Крусева – начален учител                                                                                      Магистър „НУП“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Павлина Георгиева – начален учител
Магистър „ПНУП“ – „Бургаски Свободен Университет“, V ПКС

Петя Скубарева – начален учител                                                                                  Магистърска степен ПНУП, специалност “Иновации в началното образование” в ШУ “Епископ Константин Преславски”

Радостина Стоянова – старши начален учител
Магистър „НУП“ – Стара Загора, IV ПКС

Радостина Лукарова – начален учител
Магистър „НУП“, ШУ „Епископ Константин Преславски“

Светлана Николова – начален учител
Магистър „Иновационни технологии в ПНУП“ –
ШУ „Епископ Константин Преславски“,  V ПКС

Станимира Маринова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Стойка Йорданова – начален учител
Бакалавър „НУП“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Таня Димитрова – начален учител
Бакалавър „НУП“, ПУ „Паисий Хиландски“

 

Прогимназиален момент

Мирена Сергеева – старши учител
Магистър „БЕЛ и РЕ“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Ива Атанасова – старши учител
Магистър „БЕЛ, История“ – ПУ „Паисий Хиландски“, V ПКС

Дора Балъкчиева – учител
Магистър „АЕ“, ПУ „Паисий Хиландски“

Цонко Увалиев – старши учител
Магистър „Математика и ИКТ“ – ПУ „П. Хилендарски“, II ПКС

Христо Гинчев –  учител
Магистър „НУП, математика и информатика“, ПУ „П. Хилендарски“

инж. Ивелина Маслинкова – ръководител направление ИКТ
Бакалавър „Автоматика и информационни технологии“ – ТУ София Ипф Сливен

инж. Ваня Иванова – учител
Магистър „Химия и физика“, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Магистър инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Светослав Георгиев – учител
Магистър „Културно историческо наследство“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Кристина  Шейтанова – учител                                                                                           Бакалавър „Педагогика на обучението по Изобразително изкуство“,                              ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Богдан Славов – главен учител
Магистър „ФВС“, НСА – София

Педагогически специалисти

Румяна Димитрова – ресурсен учител
Магистър „Специална педагогика – Логопедия“ –
ШУ „Епископ Константин Преславски“

Тошо Бонев – старши учител-логопед
Магистър „Дефектология“ – ЮЗУ, II ПКС

Педагогически съветник

Десислава Дамянова
Бакалавър „Психология“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“