Учителски екип

Начален етап

Ани Николова Стоева – Василева – начален учител
Магистър „НУПЧЕ“ – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, V ПКС

Антонина Георгиева Петрова – начален учител
„ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Антония Господинова Андонова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий“

Валя Стоянова Узунова – старши начален учител
Бакалавър „ПНУП“, „Бургаски Свободен Университет“

Велина Димитрова Тенева – начален учител                                                                Бакалавър „ПНУП“  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Виолета Енчева Илчева – начален учител
Магистър „ПНУП“, „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Виолета Кирилова Георгиева – начален учител
Магистър „Педагогика“, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Магистър „НУП с ИКТ“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Евгения Стоянова Георгиева – начален учител
Бакалавър“НУП и чужд език“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Иванка Парушева Иванова-Йорданова – начален учител
Магистър „ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Йорданка Колева Добрева – начален учител
Магистър „ПУП“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, V ПКС
Магистър „НУП с ИКТ“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Катерина Алексиева Петрова – начален учител
Бакалавър „НУПРЕ“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Кина Георгиева Тодорова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Людмила Григориевна Михова – старши учител чужд език
Магистър „Чужд език“, „ЛДУ“ – град Рига

Маргарита Любенова Иванова – начален учител
Магистър „НУП“ – ПУ „П. Хилендарски“, V ПКС

Мария Генчева Цакова – начален учител
Магистър „Биология“, СУ „Климент Охридски“
„НУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Милена Емилова Вачкова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“                                                          Магистър „Съвременни образователни технологии“                                                      ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Милена Колева Петрова – начален учител
Бакалавър „НУП“, ШУ „Константин Преславски“

Недка Ненчева Савова – старши начален учител
Магистър „НУП“ – ПУ “ П. Хилендарски“, V ПКС

Нели Илиева Василева – старши начален учител
Бакалавър „ПНУП“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Павлина Димитрова Георгиева – начален учител
Магистър „ПНУП“ – „Бургаски Свободен Университет“, V ПКС

Радостина Динева Стоянова – старши начален учител
Магистър „НУП“ – Стара Загора, IV ПКС

Радостина Стоянова Лукарова – начален учител
Магистър „НУП“, ШУ „Епископ Константин Преславски“

Недялка Крусева – начален учител                                                                                      Магистър „НУП“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Светлана Иванова Николова – начален учител
Магистър „Иновационни технологии в ПНУП“ –
ШУ „Епископ Константин Преславски“,  V ПКС

Станимира Илиева Маринова – начален учител
Бакалавър „ПНУП“, „Тракийски университет“ – Стара Загора

Стойка Иванова Йорданова – начален учител
Бакалавър „НУП“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Таня Любомирова Димитрова – начален учител
Бакалавър“НУП“, ПУ „Паисий Хилендарски“

Христо Иванов Гинчев – начален учител
Магистър „НУП, математика и информатика“, ПУ „П. Хилендарски“

 

Прогимназиален етап

Мирена Сергеева Хаджиева – старши учител
Магистър „БЕЛ и РЕ“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Ива Андонова Атанасова – старши учител
Магистър „БЕЛ, История“ – ПУ „Паисий Хилендарски“, V ПКС

Дора Георгиева Балъкчиева – учител
Магистър „АЕ“, ПУ „Паисий Хилендарски“

Цонко Иванов Увалиев – старши учител
Магистър „Математика и ИКТ“ – ПУ „П. Хилендарски“, II ПКС

инж. Ивелина Красимирова Маслинкова – ръководител направление ИКТ
Бакалавър „Автоматика и информационни технологии“ – ТУ София Ипф Сливен

инж. Ваня Тодорова Иванова – учител
Магистър „Химия и физика“, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Магистър инженер-химик, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Светослав Светозаров Георгиев – учител
Магистър „Културно историческо наследство“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Кристина Господинова Шейтанова – учител                                                      Бакалавър „Педагогика на обучението по Изобразително изкуство“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Богдан Славов Славов – главен учител
Магистър „ФВС“, НСА – София

Педагогически специалисти

Румяна Дианкова Димитрова – ресурсен учител
Магистър „Специална педагогика – Логопедия“ –
ШУ „Епископ Константин Преславски“

Тошо Георгиев Бонев – старши учител-логопед
Магистър „Дефектология“ – ЮЗУ, II ПКС

Педагогически съветник

Десислава Борисова Дамянова
Бакалавър „Психология“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“