Действия при пожар

пожар
На 15.10.2014г. в ОУ „Димитър Петров“ се проведе тренировъчно занятие, свързано с действие и поведение на учениците, непедагогическия и педагогически персонал при пожар.

Сигналът за пожар беше подаден в 9:25 часа. Всички ученици, учители и служители се евакуираха през съответните изходи, като на втория етаж се използва и новото евакуационно стълбище.

Госпожа Николова припомни правилата за действие при пожар.