Международен ден на толерантността

табло

Учениците от IV ОУ „Д. Петров“ изработиха табло с послания,
като по този начин отбелязаха 16.11 – Международен ден на толерантността.

Нека всички се огледаме, да се замислим и да бъдем по- толерантни!