Благодарности

благодарности

Ръководството на IV ОУ „Д. Петров“ благодари на всички, които се включиха активно в кампанията „Деца помагат на деца“, организирана от БЧК. Активно се включиха ученици от IIа, III а, IIIб, IVа, IVб.