Обучение

учителско_обучение

На 2 ноември 2015 г. педагогическият екип на ОУ „Д.Петров“ – Сливен премина обучение на тема „Доброволчески мениджмънт“, с любезното съдействие и вещото ръководство на г-жа Юлия Андонова – модератор по проект „Училището като център в общността“. Много емоции, нови знания, екипна и проектна работа бяха акцентите в обучението. Гост на събитието бе и г-н Стефан Лазаров – координатор на проекта от Национална мрежа на децата. Наученото предстои да приложим в пряката ни работа с родители, ученици и партньори. Един незабравим ден за учителския екип на ОУ „Д.Петров “ – Сливен.