Международен ден на толерантността

толерантност

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. „Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност“. Така и нашите ученици написаха послания, които споделиха със съученици и минувачи покрай  ОУ „Димитър Петров“.