Визита

визита

Днес ОУ „Димитър Петров“ посрещна гости от ОУ „Васил Левски“ – с. Караджово. Визитата бе с цел обмяна на добри практики по Проект „Училището като център в общността“ към Национална мрежа за децата. Госпожа Красимира Благоева – директор на ОУ „Васил Левски“ представи своите колеги и част от учениците. Разказа за трудностите и успехите, които се постигат с неуморен труд, вяра и всеотдайност. Училището е средищно и обучава децата от три села. При тях, както и при ОУ „Димитър Петров“, важно място заемат срещите и съвместната работа с родителите. Гостите разгледаха училището и отправиха покана към своите домакини за нови срещи.