„Научи се да даряваш“

ОУ „Димитър Петров“ се включи в образователна програма за дарителство и гражданско участие „Научи се да даряваш“ към Български дарителски фонд, подкрепена от Фондация „Америка за България“. Целта на програмата е да се обучат децата в основните принципи и механизми на дарителството и доброволчеството в училище, както и да участват в малки доброволчески инициативи. След подадено мотивационно писмо и декларации за подкрепа от страна на директор и педагогически съветник сред избраните дванадесет учители от цялата страна е и г-жа Маргарита Иванова от ОУ „Димитър Петров“. За нас благотворителността не е чужда, тъй като от няколко години в училището се провеждат Коледни и Великденски базари, на които се събират средства за подпомагане на учебния и възпитателен процес. Учениците са силно мотивирани да успеят и не само изработват сувенири, но и продават, като се забавляват. Надяваме се тази програма да ни даде насоки и напътствия за по-добра мотивация не само на учениците, но и на общността като цяло.