Награди от кмета на Сливен

награждаване

На 24-ти май кметът Стефан Радев награди изявени ученици за постигнати високи успехи. Кирил Георгиев ученик от 2-ри клас бе награден за първото си място за стихотворение – Птиците в ПП “ С. Камъни“ !