Да бъдем отговорни

За презентацията е нужен JavaScript.

На 09.10.2017 г.  в час на класа, в 6а клас присъства външен лектор – старши  инспектор Анета Узунова към Детска педагогическа стая /ДПС/. Лекцията проведена от нея беше на тема: „Престъпление, противообществени прояви и наказателна отговорност“. Госпожа Узунова засегна актуални за обществото теми, престъпления и наказания на малолетни и непълнолетни. Разгледани бяха различни казуси, обсъдени бяха теми близки до ежедневието на учениците.  Възпитаниците на Основно училище „Димитър Петров“ получиха ценни съвети за своята безопасност. Темата беше интересна за учащите, затова те дискутираха свободно своите притеснения от съвременния живот .