Заслужена награда „Млад учител“

IMG_0994В навечерието на Денят на народните будители – 1 ноември бе връчена тържествено ежегодната награда „Софроний Врачански“. Това е награда на РУО – Сливен в системата на народната просвета, която има за цел да удостои с признание директори, учители, педагогически колективи като популяризира техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими постижения.

Станимира Маринова бе отличена в категорията „Млад учител“. Тя бе номинирана от педагогическият съвет на Основно училище „Димитър Петров“.

Кариерното  развитие на г-жа Маринова като учител започва преди три години.

В рамките на изминалите три години се изявява като креативен, отговорен и отдаден на призванието да бъде учител, млад специалист. Отличава се със способността си да създава позитивна и хармонична атмосфера на взаимно уважение, толерантност и доверие между хората, с които общува и учениците си.

Станимира Маринова се включва в семинари и обучения, с които повишава педагогическите си умения. Участва с доклад в конкурс за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, организиран от МОН и Синдиката на българските учители.

С презентация и писмена разработка: „Приобщаване и интеграция на дете от иракски произход в българско училище.“ се включи в организираната по инициатива на РУО-Сливен Кръгла маса на тема: „Добри практики на учителите от област Сливен в работата с деца билингви“.

Станимира Маринова успешно участва в подготовката и представянето на интердисциплинарна открита практика  пред учители от община Сливен с ученици от втори клас.

Станимира Маринова активно работи в екипа за подготовката и успешното включване на Основно училище „Димитър Петров“ в мрежата на иновативните училища.

Показателен е стремежът на Станимира Маринова да съчетава творчеството, иновациите и традициите на българското образование за мотивиране и създаване на желание за учене в учениците си. Нейните ученици редовно участват в математически състезания и успешно се класират на регионално и национално ниво.

Госпожа Маринова заслужи да бъде удостоена с наградата за „Млад учител“.

Честито, госпожо Маринова!

За презентацията е нужен JavaScript.