Добре дошли в България

На 12.02.18 г. членовете на МО – прогимназиален етап присъстваха на открит бинарен урок по английски език и по география и икономика в VIб клас на тема „Добре дошли в България”, изнесен от педагогическите специалисти, г-жа Дора Балъкчиева и г-н Светослав Георгиев. Колегите предложиха интересен подход в работата, с който може да бъде повишена мотивацията за учене у шестокласниците.

В ролята на гост от Англия беше една от шестокласничките, която задаваше въпроси, а нейните съученици й представяха в отговорите си забележителностите на страната ни. Изпълняваха се задачи на работния лист, раздаден на учениците, на подвижния дисплей, на който бяха включени и игри. Бяха задавани въпроси,свързани с изображения на големите български градове, на изтъкнати личности от миналото и от настоящето ни, на родния Сливен, а отговорите бяха давани на английски и на български език.

За презентацията е нужен JavaScript.

В края на часа учителите се обърнаха с емоционални слова за съхраняване на националната памет и за високо национално самочувствие, а ученици поднесоха на гостите – експерти по английски език и по история и география, и учители подарък.