Споделяне на добри практики

Ученици от V а клас на Основно училище „Димитър Петров“ участваха на кръгла маса за споделяне на добри практики на центровете за училищно посредничество в РУО – Сливен. Нашите възпитаници представиха драматизация по казус и събраха овациите на присъстващите.

По-късно дадоха и интервю за вестник ,,Аз-буки“и споделиха личен опит и мнение за училищната медиация.