Научи се да даряваш

„Научи се да даряваш“ прави хората съмишленици в името на едно добро дело. Работейки по тази програма Основно училище „Димитър Петров“ заздрави връзката „Семейство – училище“. В класната стая на І А клас не се чува само гласът на госпожите, но пред малките ученици споделиха своя опит и знания и техните родители.

Да запознае първокласниците с неправителствените организации се ангажира г-жа Йовка Тодорова – секретар на НЧ „Христо Ботев – 1897“ и баба на ученик. Децата научиха, че това е читалище, построено от дарител, заинтересуваха се от библиотеката и „Молбата на книгата“, разбраха, че там могат не само да четат, но и да пеят, танцуват, рисуват .

По темата „Животните са важни“ г-н Петър Хлебаров бе изготвил презентация и състезание с награди. Победител в надпреварата между отбора на учениците и отбора на учителите бяха малчуганите. С интерес изслушаха въпросите, разказаха много случки и любопитни факти, които са научили от своите родители и учители. Още веднъж се убедихме, че децата ни са знаещи и можещи, а връзката „Семейство- училище“ е важна и ползотворна.