Най- добрият ден

Ученици от VIа клас, които работят по програмата „Научи се да даряваш“, решиха да съберат средства от учащите се в  ОУ „Д. Петров“. Децата посетиха всички класове и разясниха за какво ще бъдат употребени средствата. Тази тяхна инициатива е  свързана  с тема, по която работят. Класът единодушно взе решение за „Най- добрият ден“ , отново да посетят и да подарят пособия  на децата от „Дом майка и дете“, от които имат нужда. При първото посещение на дома, те събраха пари само от класа, но сега решиха да включат и други  в тази добра практика, за да могат  да зарадват с  повече неща децата от дома.