Тренировка по пожарна безопасност

На 17.10.2018г. в училище се проведе тренировка по пожарна безопасност.

Сигналът бе подаден в 09:25ч. по вътрешно-разговорната уредба, непрекъснато звънене на звънците и пожаро-известителната инсталация.

Учениците, водени от учителите се евакуираха от училището за по-малко от 3 минути. Построиха се в най-безопасната зона на двора, където заместник-директорът направи разбор на занятието. След това учениците продължиха учебните си занятия.