Обмяна на опит и добри практики

На 8 ноември, Архангеловден, в ОУ“ Димитър Петров“-Сливен ръководството на училището посрещна специални гости – учители от други учебни заведения в страната във връзка с обмяната на опит и добри практики по проект на Министерството на образованието и науката.

По един забавен начин домакините се постараха да представят най- новите иновации и методите на обучение в сливенското школо под един модерен и забавен надслов „Звездна станция“ по темите „Медиация“ и „IT-осигуреност“.

Училището напоследък два пъти посреща гости от учебни заведения в страната. Гостите в Сливенско са преподаватели и специалисти от сферата на образованието, които желаят да се запознаят на място с технологиите, които се използват в различните им варианти, управление на училището и за обучение на учениците.

„Звездните станции“ в презентацията бяха само близо десетина на брой заради ограниченото време на гостите, а всъщност могат на практика да бъдат и 25, защото ОУ „Димитър Петров „ използва най-разнообразни приложения, ресурси и интернет платформи. Избрахме по наша преценка най-интересното и най- нестандартното от образователния процес, очаквайки че колегите, които са тук, точно с тези методи са най- малко запознати“, коментира за събитието директорката Силвия Аврамова.

Събитието е по проект на МОН за квалификация на педагогическите специалисти. Учителите на школото се бяха ограничили в рамките на 10 минути да демонстрират всеки един метод на обучение по темата, доколкото им позволи времето, а те бяха: Jumpido, Envision, Kahoot, QR Code, Code Monkey, Admin + “Електронен дневник”, Scratch, Class Dojo, Mozabook, Learning Apps, Команден център,Проектно базирано обучение и JUMP MATH и други.

ОУ“ Димитър Петров“ – Сливен е известно с това, че върви в крак с времето и интересите на поколението, родено и израснало в 21-ви век, а училищното ръководство се съобразява и се мотивира единствено от мнението на техните възпитаници и родителите им. А родителите стават част от Общността на институцията, чието споразумение между семейство и училище е по идея на ръководството. Семейството участва активно целогодишно в живота на сливенското школо.IMG_3858IMG_3876IMG_3893IMG_3954

Благодарим за статията на Наблюдател!