Споразумения „Училище -семейство“

       Учители и родители на първокласници си обещаха да споделят заедно отговорността за образованието и възпитанието на децата в ОУ „Димитър Петров“ на официална церемония за връчване на сключени споразумения – „Училище – семейство“, състояла се на 09.10.2019г. Споразуменията нямат юридическа стойност, но носят тежестта на морална ангажираност и от двете страни.

За презентацията е нужен JavaScript.