Важно съобщение

Уважаеми родители и ученици,

На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 година на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев Ви информираме, че учебните занятия остават преустановени до 29.03.2020г. Срокът може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Предвид гореизложеното е направена организация за стартиране на дистанционно обучение от 16.03.2020г. за всички ученици от ОУ”Димитър Петров” през платформата Google classroom. Очаквайте допълнителни инструкции от класните ръководители на паралелките. Призоваваме всички ученици да останат по домовете си, като използват времето за затвърждаване и упражняване на изученото учебно съдържание. Максимално да ограничат физическия контакт при среща с хора (ръкостискане, прегръщане, близко общуване) Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители ще се осъществява по телефон или онлайн.

От ръководството