Флашмоб „Безопасност на движението по пътищата“

    На 11.10.2019 г. ученици от VI в  клас  на ОУ „Димитър Петров“ – Сливен осъществиха флашмоб на пешеходната пътека до училището. Целта на инициативата беше да се затвърдят знанията им по Безопасно движение по пътищата и на практика да видят реакция на водача и спирачен път, понятия, които изучават в часовете по задължителна и избираема подготовка по предмета „Човекът и природата“. Занятието имаше и възпитателен характер спрямо водачите на превозни средства, които трябва да шофират с безопасна скорост, така че да могат да реагират своевременно при съществуваща опасност на пътя. Учениците бяха „въоръжени“ с пътни знаци „Стоп“ , „Внимание! Пресичащо дете“ и обозначителни сигнални жилетки. Бяха свидетели на съобразителност и внимание от страна на водачите на моторни превозни средства.