Представителна изява на клуб „Математиката е забавна”

            Представителната изява  на групата за занимания по интереси  „Математиката е забавна” се проведе дистанционно. Участници са децата от І”Б” клас.

                Първокласниците участваха в разнообразни дейности и забавни задачи. По този начин се съдейства за придобиване на умения за самостоятелен учебен труд. Стимулират се интересът и желанието на учениците да се занимават с математика. 

                  Благодаря за трудолюбието и старанието на децата, за помощта и подкрепата на родителите.

                                                                                                        РЪКОВОДИТЕЛ: Р. Стоянова