Състезание „Народните будители и аз“

На 19.02.2019г. се проведе състезанието „Народните будители и аз“.                              В състезанието участваха всички класове от прогимназиален етап, като бяха разделени на две групи: първата група бяха Va, Vб и Vв ; а втора – VIa, VIIa и VIIб.

За презентацията е нужен JavaScript.

Състезанието беше доста успорвано и при двете групи.                                                      При първата група участници, първото място бе разделено от Vа и Vб, които бяха с равен брой точки. При втората група победители станаха VIIб клас.