JUMP Math 2019/2020 учебна година

JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите си като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея – както у учениците, така и у техните учители.

JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването.

 

  • Иновативна система за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете
  • Учи се с радост, концентрация и разбиране
  • Развива самостоятелни, мислещи и кооперативни личности
  • Изгражда увереност, инициативност и нагласа за развитие

 

Математиката е за всички!

Мотивираност
+
Мислене
+
Разбиране
+
Инициативност
+
 Сътрудничество

Отличен успех

 

Основната цел, която JUMP Math се стреми да постигне е да помогне на децата да бъдат успешни по математика и да учат математика с удоволствие. JUMP Math вярва, че има причинно-следствена връзка между успеха на децата в училище и техния бъдещ принос към обществото. Стремим се да повишим шансовете им за успех, да намалим социално-икономическите разлики, да създадем усещане за принадлежност, да дадем на всички деца реална възможност за развитие.

           ПЪРВИ КЛАС

            ВТОРИ КЛАС

 

            ТРЕТИ КЛАС

 

            ЧЕТВЪРТИ КЛАС