JUMP Math

JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите си като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея – както у учениците, така и у техните учители.

JUMP Math се основава на най-новите изследвания от областта на когнитивната наука и най-добрите програми за преподаване на математика от цял свят като в крайна сметка предлага уникална комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване, и разнообразие от подходи в преподаването.

 

  • Иновативна система за обучение по математика, посветена на развитие на потенциала на всяко дете
  • Учи се с радост, концентрация и разбиране
  • Развива самостоятелни, мислещи и кооперативни личности
  • Изгражда увереност, инициативност и нагласа за развитие

 

Математиката е за всички!

Мотивираност
+
Мислене
+
Разбиране
+
Инициативност
+
 Сътрудничество

Отличен успех

 

Основната цел, която JUMP Math се стреми да постигне е да помогне на децата да бъдат успешни по математика и да учат математика с удоволствие. JUMP Math вярва, че има причинно-следствена връзка между успеха на децата в училище и техния бъдещ принос към обществото. Стремим се да повишим шансовете им за успех, да намалим социално-икономическите разлики, да създадем усещане за принадлежност, да дадем на всички деца реална възможност за развитие.

Първи клас                    Работа по JUMP Math

Втори клас                     Работа по JUMP Math

Трети клас                      Работа по JUMP Math

Четвърти клас              Работа по JUMP Math