Дистанционно обучение – приехме предизвикателството!

Приехме предизвикателството!

Започнахме с подготовката за дистанционното обучение още на 13.03.2020 година. Създадохме виртуални класни стаи в платформата Google Classroom за всяка паралелка. През уикенда продължихме работа си. Използвахме времето да активираме акаунти на всички ученици с помощта на родители и класни ръководители.
Така на 16.03.2020 година успешно стартирахме по предварително установен график. Освен създадената виртуална класна стая, всеки преподавател използва платформата на Уча.се. Безплатните ресурси на Клетт, Просвета и останалите издателства. Създава допълнителни ресурси за учениците в LEARNING APPS, LIVEWORKSHEETS, KAHOOT, ENVISION PLAY и тестове с google формуляр, за затвърждаване на вече изучения в училище материал. За осъществяване на видео връзка и конферентни разговори с учениците, учителите използват приложенията VIBER, MESSENGER и платформата ZOOM.US.
В това трудно за всички време, искаме да изкажем благодарността си към нашите учители, които направиха и невъзможното да стартираме с тази нова форма на обучение. Пожелаваме на учениците да продължават да работят със същото старание и отговорност, както до сега. На родителите, благодарим за оказаното доверие и подкрепа!
Очакваме с нетърпение да се видим скоро в двора на нашето училище – ОУ”Димитър Петров”.