Учебна евакуация

На 19.10.2017 г. в 9:25 часа в Основно училище „Димитър Петров” бе подаден сигнал за учебна евакуация на учениците, педагогическия и непедагогически състав след възникнал пожар. В рамките на няколко минути ученици, учители и служители се евакуираха през съответните изходи и се събраха на определения сборен  пункт.

След отчитане на присъстващите по паралелки, се припомниха правилата за действие при пожар, оказване на първа помощ, както и сигнализиране в случай на невъзможност за излизане от сградата.

Евакуацията е част от планираните мерки за подготовка на пребиваващите за адекватна реакция  при реално възникнала критична ситуация.