Дробите са лесни и забавни

Как се записват дроби? Наистина ли са толкова сложни? За учениците от III в клас отговорите на тези въпроси са ясни.

В открит урок по Jump Math на тема: „Дроби с числител единица. Писане на дроби.“, малките математици записваха и представяха модели на дроби, изпълняваха задачи в екип.

Специални гости на представянето на иновацията бяха г-жа Кристиана Станкова – ст. експерт по ОНГОР – РУО-Сливен, г-жа Маргарита Иванова – директор на ОУ “Димитър Петров“ и г-жа Иванка Парушева – зам. директор.